Ταυτότητα

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (Hellenic Finance and Accounting Association, H.F.A.A.) ξεκίνησε ως ιδέα από μια ομάδα καθηγητών που συγκεντρώθηκαν προκειμένου να διερευνήσουν τη δυνατότητα δημιουργίας ενός Επιστημονικού Συνδέσμου με σκοπό να καλύψει το κενό επικοινωνίας μεταξύ των επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.

Μέσα από αυτή τη συνάντηση εκφράστηκε η ομόφωνη βούληση των συμμετεχόντων για τη δημιουργία ενός ανάλογου Συνδέσμου. Έτσι, προγραμματίστηκαν και ολοκληρώθηκαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλες οι απαραίτητες διαδικασίες-ενέργειες, προκειμένου να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ίδρυση του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους, από τις εισφορές των Μελών του καθώς και από την υποστήριξη οργανισμών και επιχειρήσεων. Τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.