Ο Σύνδεσμος

Κυρίες και Κύριοι,

Σας καλωσορίζουμε στον διαδικτυακό τόπο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (Hellenic Finance and Accounting Association – H.F.A.A.).

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την προώθηση και ενθάρρυνση της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Επιστήμης. Η ανάπτυξη-εδραίωση του Συνδέσμου στηρίζεται σε δύο πυλώνες που είναι αφενός η δημιουργία και η οργάνωση ενός δικτύου επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει και αφετέρου η προώθηση και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης.

Ο ιστότοπος του Συνδέσμου παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την ιστορία, τη λειτουργία, το όραμα καθώς και τις προοπτικές του. Επιπλέον, περιέχονται αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα ετήσια Συνέδρια που διοργανώνει καθώς και τα αντίστοιχα που συμμετέχει, ο Σύνδεσμος, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επίσης, παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις προβλεπόμενες διαδικασίες εγγραφής επιστημόνων στο Σύνδεσμο.

Ο Σύνδεσμος στοχεύει στην ανάπτυξη – εξέλιξη των επιστημών της Χρηματοοικονομικής και της Λογιστικής μέσω της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε Επιστήμονες και Επαγγελματίες (Practitioners) που δραστηριοποιούνται σε Ελληνικό αλλά και Διεθνές επίπεδο.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Χρήστος Ι. Νεγκάκης,
Καθηγητής
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών