Συνέδρια

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε στοιχεία σχετικά με τα ετήσια συνέδρια που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.).

 • 22ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) (2023)
    Το 22ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην Αθήνα 15-16 Δεκεμβρίου, 2023. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.   Registration Form (English) Έντυπο Εγγραφής (Ελληνικά) Διαμονή Registration Information (English) Πληροφορίες Εγγραφής (Ελληνικά) Πρόγραμμα Συνεδρίου Πληροφορίες Σύνδεσης στην Πλατφόρμα ZOOM και Youtube Links Πληροφορίες Συνεδρίου Οδηγίες σύνδεσης στο Συνέδριο Panel Discussion ‘Improving Research in Accounting and Finance’  
 • 21o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2022
      Το 21ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Κέντρο Αριστείας στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, τη Ναυτιλία και τις Μεταφορές, του Αμερικάνικου Κολλεγίου της Ελλάδας στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2022 στην Αθήνα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.   Registration Form (English) Έντυπο Εγγραφής (Ελληνικά) Διαμονή Registration Information (English) Πληροφορίες Εγγραφής (Ελληνικά) Πρόγραμμα Πληροφορίες Συνεδρίου Οδηγίες σύνδεσης στο Συνέδριο  
 • 20o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2021
      Το 20ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.   Registration Form (English) Έντυπο Εγγραφής (Ελληνικά) Διαμονή Πληροφορίες Εγγραφής Πρόγραμμα Πληροφορίες Συνεδρίου    
 • 19o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2020
  Το 19ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex και συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2020 στο Ηράκλειο Κρήτης. Registration Form (English) Έντυπο Εγγραφής (Ελληνικά) Πληροφορίες Εγγραφής ΠρόγραμμαΟδηγίες Σύνδεσης στο Webex Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 18o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2019
  Το 18ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα. Διαμονή-Accomodation Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Πληροφορίες Εγγραφής Πρόγραμμα Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 17o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2018
  Το 17ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2018 στον Πειραιά.   Διαμονή-Accomodation Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Πληροφορίες Εγγραφής Πρόγραμμα Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 16o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2017
  Το 16ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2017 στην Αθήνα. Διαμονή-Accomodation Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Πληροφορίες Εγγραφής Πρόγραμμα Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 15o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2016
  Το 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2016. Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Πρόγραμμα Διαμονή Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 14o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2015
  Το 14ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) συνδιοργανώνεται από το το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Επιστημών της Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης,  το Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στις 18 και 19 Δεκεμβρίου 2015. Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Διαδικασίες Συμμετοχής-Participation Information Πρόγραμμα Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Διαμονή Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 13o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2014
  Το 13ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται από το το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2014. Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Διαδικασίες Συμμετοχής-Participation Information Πρόγραμμα Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή Διαμονή Πληροφορίες Συνεδρίου
 • 12o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2013
  Το 12ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2013. Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Διαμονή Διαδικασίες Συμμετοχής-Participation Information Φόρμα Κράτησης Ξενοδοχείου Πρόγραμμα Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
 • 11o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2012
  Το 11ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2012. Η πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης , 14/12/2012, 15:00 – 20:00. Η δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου έλαβε χώρα στις 15/12/2012, 09:00- 17:00, στο Hotel Titania. Έντυπο Εγγραφής-Registration Form Διαμονή Διαδικασίες Συμμετοχής-Participation Information Φόρμα Κράτησης Ξενοδοχείου Πρόγραμμα Υποβληθείσες Εργασίες 1η Ημέρα Ενότητα 1 – Παρουσίαση 1 Ενότητα 2 – Παρουσίαση 1, Παρουσίαση 2, Παρουσίαση 3 Ενότητα 3 – Παρουσίαση 1, Παρουσίαση 2 […]
 • 10o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2011
  Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
 • 9o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2010
  Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
 • 8o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2009
  Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή
 • 7o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2008
  Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή