Συνέδρια

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε στοιχεία σχετικά με τα ετήσια συνέδρια που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.).