Άλλα Συνέδρια και Προσκλήσεις για Υποβολή Ερευνητικών Εργασιών

CALL FOR PAPERS 26th Annual Conference of the Multinational Finance Society

Για πληροφορίες σχετικά με το 26th Annual Conference of the Multinational Finance Society, και υποβολή επιστημονικών εργασιών παρακαλώ πατήστε εδώ. Το πορταλ για την υποβολή θα παραμείνει ανοικτό έως τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

CALL FOR PAPERS SPECIAL ISSUE ON LANGUAGE TRANSLATION IN ACCOUNTING

Για πληροφορίες σχετικά με το special issue, παρακαλώ πατήστε εδώ.

CALL FOR PAPERS ICAF 2014

Για πληροφορίες σχετικά με το International Conference on Accounting and Finance 2014, παρακαλώ πατήστε εδώ.