Ετήσια Συνέδρια

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος έχει καθιερώσει, από την έναρξη της λειτουργίας του, την διοργάνωση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που διοργανώνεται υπό την αιγίδα Πανεπιστημίων της ελληνικής επικράτειας (Ελλάδα, Κύπρος).

Έτσι, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει:

– 1ο  Συμπόσιο στη Χίο (Ημερομηνία: 8 & 9 / 9 / 2001)

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Handris, στη Χίο.

– 1ο Ετήσιο Συνέδριο  στη Θεσσαλονίκη (Ημερομηνία: 8 & 9 / 11 / 2002)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στην Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

– 2ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 8 / 11 / 2003)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– 3ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 3 / 12 / 2004)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

– 4ο  Ετήσιο Συνέδριο  στον Πειραιά (Ημερομηνία: 15 / 12 / 2005)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διοργανώθηκε από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

– 5ο Ετήσιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη (Ημερομηνία: 15 / 12 / 2006)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– 6ο Ετήσιο Συνέδριο  στην Πάτρα (Ημερομηνία: 14 / 12 / 2007)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Αστέρας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

– 7ο Ετήσιο Συνέδριο στα Χανιά (Ημερομηνία: 8 / 11 / 2008)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ακάλι και διοργανώθηκε από το Εργαστήριο  Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

– 8ο Ετήσιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη (Ημερομηνία: 18 / 12 / 2009)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– 9ο Ετήσιο Συνέδριο στη Λεμεσό (Ημερομηνία: 17 / 12 / 2010)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διοργανώθηκε από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

– 10ο Ετήσιο Συνέδριο στον Πειραιά (Ημερομηνία: 16 / 12 / 2011)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

– 11ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 14 / 12 / 2012)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του  Μουσείου της Ακρόπολης  καθώς και το Ξενοδοχείο Τιτάνια. Η διοργάνωσή του έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.