Ετήσια Συνέδρια

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος έχει καθιερώσει, από την έναρξη της λειτουργίας του, την διοργάνωση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που διοργανώνεται υπό την αιγίδα Πανεπιστημίων της ελληνικής επικράτειας (Ελλάδα, Κύπρος).

Έτσι, μέχρι σήμερα έχει πραγματοποιήσει:

– 1ο  Συμπόσιο στη Χίο (Ημερομηνία: 8 & 9 / 9 / 2001)

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Handris, στη Χίο.

– 1ο Ετήσιο Συνέδριο  στη Θεσσαλονίκη (Ημερομηνία: 8 & 9 / 11 / 2002)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Holiday Inn, στην Θεσσαλονίκη και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

– 2ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 8 / 11 / 2003)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– 3ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 3 / 12 / 2004)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.

– 4ο  Ετήσιο Συνέδριο  στον Πειραιά (Ημερομηνία: 15 / 12 / 2005)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διοργανώθηκε από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής.

– 5ο Ετήσιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη (Ημερομηνία: 15 / 12 / 2006)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– 6ο Ετήσιο Συνέδριο  στην Πάτρα (Ημερομηνία: 14 / 12 / 2007)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Αστέρας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

– 7ο Ετήσιο Συνέδριο στα Χανιά (Ημερομηνία: 8 / 11 / 2008)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Ακάλι και διοργανώθηκε από το Εργαστήριο  Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

– 8ο Ετήσιο Συνέδριο στη Θεσσαλονίκη (Ημερομηνία: 18 / 12 / 2009)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

– 9ο Ετήσιο Συνέδριο στη Λεμεσό (Ημερομηνία: 17 / 12 / 2010)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και διοργανώθηκε από το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας.

– 10ο Ετήσιο Συνέδριο στον Πειραιά (Ημερομηνία: 16 / 12 / 2011)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πειραιά και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

– 11ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 14 / 12 / 2012)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του  Μουσείου της Ακρόπολης  καθώς και το Ξενοδοχείο Τιτάνια. Η διοργάνωσή του έγινε σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

– 12ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 13 / 12 / 2013)

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2013.

– 13ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 12-13 / 12 / 2014)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

– 14ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 18-19 / 12 / 2015)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του  Παντείου Πανεπιστημίου και διοργανώθηκε από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Επιστημών της Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, το Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

– 15ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 16-17 / 12 / 2016)

Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

– 16ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 15 – 16 / 12 / 2017)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Ξενοδοχείου Hilton και διοργανώθηκε από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

– 17ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 14 – 15 / 12 / 2018)

Το Συνέδριο διοργανώθηκε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

– 18ο Ετήσιο Συνέδριο στην Αθήνα (Ημερομηνία: 13 – 14 / 12 / 2019)

Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στους χώρους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας και διοργανώθηκε από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.