Γενικές Συνελεύσεις

Η πρώτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2002, στα γραφεία της ΕΔΕΚΤ ΟΤΕ με κύριο σκοπό την εκλογή οριστικής διοίκησης του Συνδέσμου και τον προγραμματισμό των επόμενων δραστηριοτήτων του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη, του οποίου η σύνθεση ισχύει μέχρι σήμερα, απαρτίζεται από τους κ.κ. Σ. Θωμαδάκη (Πρόεδρος), Γ. Αρτίκη (Αντιπρόεδρος), Α. Μερίκα (Γενικός Γραμματέας), Κ. Συριόπουλο (Ταμίας), Χ. Νεγκάκη (Μέλος).

Στις 15 Μαΐου 2004, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στο ξενοδοχείο ‘N.J.V. ATHENS PLAZA’ (Πλατεία Συντάγματος). Στην Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν θέματα του Συνδέσμου που αφορούσαν τόσο τον Απολογισμό των εργασιών όσο και τον Προγραμματισμό για το μέλλον. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το επίκαιρο θέμα: ‘Επαγγελματικά Ασφαλιστικά Ταμεία’. Την συζήτηση κατεύθυνε ο Καθηγητής κ. Μανώλης Ξανθάκης, ενώ συμμετείχαν ειδικοί ομιλητές επί του θέματος:

– Νίκος Τεσσαρομάτης / Διευθυντής Διαχείρισης ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε.
– Σωτήρης Χρυσάφης / Αντιπρόεδρος Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων (Ο.Ε.Ε.)
– Παναγιώτης Φίλης / Διευθύνων Σύμβουλος ΕΔΕΚΤ Ο.Τ.Ε.
– Δημήτρης Κάμπης / Πρόεδρος της ‘ΑΘΗΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ’

Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση, στην οποία διαπιστώθηκε αφενός η σημαντικότητα του θέματος και αφετέρου οι άμεσες συνέπειες για τους ασφαλισμένους. Για τον σκοπό αυτό ορίστηκε Τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τους κ.κ. Νίκο Τεσσαρομάτη, Σωτήρη Χρυσάφη και Παναγιώτη Φίλη και με υπεύθυνο τον Καθηγητή Μανώλη Ξανθάκη για την διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας συγκεκριμένου Επαγγελματικού Ασφαλιστικού Ταμείου