Παρουσία στο Εξωτερικό

Η πρώτη επίσημη δραστηριότητα και παρουσίαση του Συνδέσμου έγινε στο εξωτερικό μέσω της συμμετοχής του σε Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 26-29 Ιουνίου 2002, στο Λονδίνο, από το EFMA (European Financial Management Association) σε ειδικό session με τίτλο “Greek Contemporary Issues”. Το ειδικό αυτό session περιελάμβανε δύο ενότητες:

α) συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με το επίκαιρο θέμα της Εταιρικής Διακυβέρνησης με βασικούς συμμετέχοντες τους προέδρους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και

β) παρουσίαση επιλεγμένων επιστημονικών μελετών με ερευνητικό αντικείμενο την ελληνική κεφαλαιαγορά.

Ο Σύνδεσμος συμμετείχε επίσης στο 11ο Ετήσιο Συνέδριο της Multinational Finance Society που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 3-8 Ιουλίου 2004. Η συμμετοχή περιλάμβανε δύο δραστηριότητες:

α) Kοινή παρουσίαση εκπροσώπων από την Ελλάδα και την Τουρκία με θέμα ‘Integration of Financial Markets’. Συγκεκριμένα συμμετείχαν:
Halil Sariaslan – Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Τουρκίας
Osman Birsen – Χρηματιστήριο Αξιών Κωνσταντινούπολης
Erdem Basci – Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας
Παναγιώτης Αλεξάκης – Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Σταύρος Θωμαδάκης – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Συντονιστής του συγκεκριμένου session ήταν ο Bulent Gultekin – University of Pennsylvania.

β) Παρουσίαση από τα Μέλη του H.F.A.A. επιλεγμένων επιστημονικών εργασιών σε sessions με θέματα:
– ‘Corporate Governance in Greece’ και
– ‘Empirical Research on Valuation Issues in Greece’