Δραστηριότητες

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος έχει καθιερώσει, από την έναρξη της λειτουργίας του, την διοργάνωση Ετήσιου Συνεδρίου που λαμβάνει κυλιόμενο χαρακτήρα στα διάφορα Πανεπιστήμια της επικράτειας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα κ.λ.π.).