Καταστατικό Ίδρυσης

Για να δείτε το Καταστατικό Ίδρυσης του Συνδέσμου ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Καταστατικό Ίδρυσης (Adobe PDF Document*)