Εγγραφή Μέλους

Την ιδιότητα του Μέλους του Η.F.A.A. μπορούν να αποκτήσουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την σύγχρονη αντίληψη της Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και πρακτικής.

Συνέδρια ανά Έτος

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος έχει καθιερώσει, από την έναρξη της λειτουργίας του, την διοργάνωση Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου που διοργανώνεται υπό την αιγίδα Πανεπιστημίων της ελληνικής επικράτειας (Ελλάδα, Κύπρος).

Ανακοινώσεις

Call for Papers-14o Συνέδριο HFAA - Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής – Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) θα πραγματοποιήσει το 14ο Ετήσιο Συνέδριο του στις 18 & 19 Δεκεμβρίου 2015. Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Σχολή Επιστημών της Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, το Κέντρο Ελέγχου και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ) του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, καθώς και τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.