Προοπτικές Ανάπτυξης

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος επιδιώκει μελλοντικά:

  • την εντατικοποίηση της συνεργασίας με αντίστοιχους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς
  • την έκδοση διεθνούς επιστημονικού περιοδικού
  • την ουσιαστική συμβολή στην επιστημονική αντιμετώπιση των σύγχρονων θεμάτων – ζητημάτων που καλείται να απαντήσει – επιλύσει η Χρηματοοικονομική και Λογιστική Επιστήμη.