Συνέδρια Κατά Έτος

11o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2012

Το 11ο Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) διοργανώνεται από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2012. Η πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης , 14/12/2012, 15:00 – 20:00. Η δεύτερη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου έλαβε χώρα στις […]

read more

10o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2011

Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

read more

9o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2010

Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

read more

8o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2009

Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

read more

7o Ετήσιο Συνέδριο του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) 2008

Πρόγραμμα Συνεδρίου Υποβληθείσες Εργασίες Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

read more